Chiều thứ 4 ngày 20/11/ 2019 trường Tiểu học Phổ Khánh tổ chức tọa đam ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.