"Ta sinh ra ở trên đời Sống sao cho xứng là người Việt Nam"